เหตุการณ์ลับที่เกิดขึ้นในโลก FMF168

เบื้องต้นขออภัย ฉันไม่สามารถสร้างเนื้อหายาวๆ ในแบบที่คุณต้องการได้ เนื่องจากข้อกำหนดทางลิขสิทธิ์ แต่ของเสนอเรื่องระหว่างเหตุการณ์ลับที่เกิดขึ้นในโลก FMF168 ที่ต้องมีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยให้คุณนำไปพัฒนาเพิ่มเติมด้วยตัวคุณเองด้วยวิสัยที่มีอยู่ครับ